Sveti Petar u Šumi

Hrvatska / Istarska / Sveti Petar u Šumi

Sveti Petar u Šumi je malo mjesto koje se nalazi na istarskom poluotoku. Ime je dobio po benediktinskom samostanu koji je nazivan Monasterium Sancti Petri u Sylvis u latinskim dokumentima (Svetog Petra samostan u šumi). Za razliku od drugih istarskih sela i gradova, koji su nastali na brežuljcima, i gdje na vrhu se nalazila crkva a kuće su postavljene uz rubove brda,u Svetom Petru nije bilo kuće oko crkve ili samostana kako bi se osigurala mir i sabranost redovnika.

Izvor HTZ