Cerklje na Gorenjskem

Slovenija / Cerklje na Gorenjskem

Općina Cerklje na Gorenjskem nalazi se na sjeveru Slovenije. Općina se nalazi u podnožju alpskog planinskog masiva. Sjevernim dijelom općine pružaju se Kamniške Alpe, dok se pri jugu tlo spušta ka dolini rijeke Save. Nizinski dio je pogodan za život i tu su smještena naselja općine. U nižim krajevima općine vlada umjereno kontinentalna klima, dok u višim krajevima vlada njena oštrija, planinska varijanta. U općini nema većih vodotoka. Mali vodotoci su pritoci rijeke Save.